Tiyatro Oyun Yazma Yarışması

Toplumda "ADALET" konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve daha adil bir hayat için mücadele etmek gerektiğini vurgulamak; konuyla ilgili yaklaşımları tiyatro aracılığıyla anlatmak.